* obřad svěcení sakrální stavby je velmi působivý a zajímavý

* světí Mons. Pavel Konzbul, sídelní biskup brněnský

* do oltáře budou vloženy relikvie našich svatých mučedníků sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého

* doprovází Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce

* krojovaní a uniformování ze všech možných regiónů vítáni!

* stejně tak ministranti a ministrantky ze všech možných farností (liturgický průvod vychází z tamního obecního úřadu)

* parkování, hygienické zázemí, zdravotní služba, velké obrazovky, občerstvení apod. zajištěné