Projekt s přesahem

V obci Nesvačilka na Brněnsku finišuje stavba architektonicky unikátní kaple Panny Marie bolestné. Těší se velkému zájmu nejen věřících, ale i neuvěřitelnému počtu fandů na periférii církve i mimo ní. Berou to jako příspěvek do duchovního a kulturního dědictví národa. Pro nás věřící je to pak zejména místo, kde budeme oslavovat našeho Pána a naší Matku Panny Marii. A rovněž je to pro místní farníky a obyvatele naplnění dlouholetých snů – vždyť již roku 1920 byla založena nadace pro její výstavbu a s ní i bankovní účet. Vkladní knížka se s nástupem komunismu vytratila, ne však sny.

Výstavba se chýlí ke konci po deseti letech.  Návrh vybraný Biskupstvím brněnským a Obcí Nesvačilka (vedle dalších tří, které neprošly), je velmi působivý, ale současně i náročný už jen tím, že se až na několik technologických pomocných konstrukcí jedná o ruční práci. Pozoruhodné je i to, že se jedná o stavbu, v níž se pojí prvky moderní architektury s tradičními středověkými řemesly.

Symbolika nestandardní stavby

Kaple, kterou umně navrhl architekt MgA. Jan Říčný, vyrůstá z Boží přírody: vespod udusaná hlína, kámen veprostřed, nad ním ční dřevo pod proudem světla seshora. Kameny v tří metrovém soklu symbolizují tíhu pozemského života. Jsou jako lidé: malí, velcí, pestré společenství. A práce s nimi dá zabrat. Nad ním se tyčí sedmnácti metrová lamelová konstrukce z jedlového dřeva pospojovaná pomocí dubových klínů a sestávající z jednoho tisíce lamel. V plášti lamelového tubusu se nachází padesát pět oken, které evokují plášť Mariiných slz. Středovou statiku zajišťuje sedm patnácti metrových ručně tesaných trámů. Na jednom z nich prochází vertikální trám a tímto spojením spolu vytváří obrovský kříž nad kněžištěm. Ten v sobě nese poselství o vykoupení a lásce Boha k člověku. Střecha má půdorys vejce, a tak jako velikonoční symbol hlásá nový život, znovuzrození. Okno uprostřed střechy je průstupem do nebe.  Světlo z něho do kaple dopadající jako biopodmínka na naší planetě poukazuje na Ježíše, jenž o sobě řekl, že je Světlem tohoto světa. Venkovní fasádu zdobí modřínové dřevo. Okolí kaple bude opatřeno i venkovním oltářem a sestává z aleje, sadu a zastavení křížové cesty.

Per aspera ad astra

Staré latinské přísloví „skrze obtíže ke hvězdám“ jsme mohli zakusit v genezi výstavby kaple mnohokrát. Když přišli farníci a spoluobčané s myšlenkou navázat na předválečné aktivity a sny o kapli, sdělil jsem jim, že rád pomohu s tím, že kdyby po mě přišel starý nebo nemocný kněz, aby se s tím nemusel trápit. Jak rostla kaple, přibývalo v mém životě vážných nemocí. Nejvíce mně však daly zabrat dvě mozkové mrtvice. Po první z nich jsem se učil mluvit jako malé dítě, při druhé mně padala levá ruka. Tým lidí kolem stavby byl znepokojen a nevěděl, jak to bude s dokončením kaple dále pokračovat. Ale s Boží pomocí se nám dařilo dílo dokončovat. Byl a je to nežádoucí stav stran práce na stavbě - rádi byste dělali více, ale nejednou únava a vyčerpanost vás dále nepustí. Při vším nadšení vás kříže limitují. Po mrtvicích sice progrese k lepšímu nenastala, ale zato kaple se povedla. Nezbývá než opakovat: Bohu díky!

Každičká pomoc se počítá

Když se v historii i současnosti stavěli sakrální objekty, zpravidla nikdy nebyly všechny peníze najednou k dispozici. Nejedná se o komerční stavby s velkými investory a následnými zisky. Je to jiné – kolem fyzického chrámu se však tvoří duchovní chrám lidí, kteří se modlí, pomáhají, přispívají. Řada lidí toužila udělat něco hezkého pro Boha a Marii a takto nám s náročným projektem pomohla. Nejsme však ještě u cílové pásky, a proto vás s velkým poděkováním zdvořile prosíme ještě na nějaký čas o pomoc. 

Tak na svěcení na viděnou!

Rádi bychom každého z vás pozvali k osobní účasti na svěcení kaple Panny Marie bolestné v Nesvačilce o státním svátku na památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, ve středu 8. května tohoto roku v 14 hodin. Velmi rádi vás uvidíme! A máme dobrou zprávu pro vás, kteří byste tuto slavnost chtěli prožít i „na dálku“ – Tv Noe ji bude přenášet a k jejímu sledování vás rovněž srdečně zve!

Za farníky a stavitele P. René Strouhal, farář