Několik "šiků" dětí, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání, s míčky vyslalo modlitební úmysly za ně. :-)
Na modlitbě záleží hodně... Díky všem, kdo se modlí za tyto děti, za farnost, za církev, národ, mír a spoustu jiného, totiž nejen za svoji osobní "spásečku" a "úspěch" pro své rodiny! Víra a láska Kristových učedníků mají dosahovat dále.