Program pouti:

  • 4:00 (ráno) odchod poutníků od kostela sv. Jiljí v Moutnicích
  • Modlitba bolestného růžence během cesty
  • Mezi 8:30 a 9:30 korunka k Božímu Milosrdenství
  • Prohlídka chrámu Zvěstování Panny Marie v Tuřanech
  • Poté požehnání na cestu domů
  • Odjezd domů linkovými autobusy (9:29,10:29,11:29) 

 

Jízdenka na vlastní náklady 

Více informací na tel: +420 775 294 995 (Jan Holeček) 

Všichni jste srdečně zváni.