Svátostí pomazání nemocných Pán dal sílu.
A restaurátoři dalšími dokončenými obrazy kostelu větší lesk.
O duši se člověk musí starat podobně jako o chrám - uklízet, opravovat, udržovat, zdobit. ;-)