* Když držíš v rukou růženec, je jako bys držel za ruku Pannu Marii.
* Být na mši svaté rozmetá všechno, co u tebe ďábel získal.