„Matouš, Marek, Lukáš, Jan
Žehnej mi, když ulehám.
Čtyři rohy postele,
V hlavách čtyři andělé,
Jeden se modlí, druhý má stráž,
Dva vzlétnou s duší mou, až bude čas.“
/Lidová z Anglie/