Milí farníci,
včera v neděli 28.1. jsem doputoval na poutní místo Provodov, kde jsem se za vás rád modlil. Je zde uctívána „Panna Maria kojící“. Jak nemyslet zvláště na rodiny…! Víte, jak celé roky kladu důraz na náboženskou výchovu dětí v rodinách a ve farnosti a důvěřuji vám v tom. Prosím, nezklamte…
Mějte hezký čas!
S požehnáním otec René