* Když někoho iritoval stav církve a chtěl reformovat ty kolem sebe, ale ne sebe, církev se tříštila. A tříští.
* Když sv. František z Assisi pociťoval bolest lásky z nešvarů v církvi, začal reformu u sebe. Žádné krveprolití ani plundrování sakrálního umění. Jen cesta pokoje a dobra, jejíž plody se sklízí po staletí dodnes.
* V tomto týdnu za jednotu křesťanů se za ni modlíme s větší intenzitou a věříme, že je to důležité.
Kancionál č. 031:
Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty ve svém Otci a tvůj Otec v tobě. Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru. Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství. Dopřej nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v tobě, aby nejen z našich úst, ale také z našich srdcí neustále stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za takovou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je chceš. Dej, abychom v tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce a v tvé pravdě. Amen.