Milí farníci, tady v té kapli Panny Marie za vás denně sloužím mši svatou. Není zde takové hezké teplo jako v moutnickém kostele, ale s místními i lázeňskými hosty to zvládáme pohodově. Vidíte, jak si vás doma hýčkám. :-D
Dnes slavíme památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Je důležité se modlit za jednotu mezi křesťanskými církvemi, které jsou rozdělené. Současně je to však podnětem k tomu, abychom přemýšleli o rozdělení v naší farnosti, a hledali cesty k jednotě.
Hezký den, rád vám + žehnám, or
Kancionál č. 910:
1. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás, / tvoříme jedno tělo, slyšíme Kristův hlas: / Otče, ať jsou jedno, jak ty ve mně, / ať jsou světlem světa, solí země.
2. Pomáhej, Duchu lásky, odpouštět a jít vstříc, / pomáhej, Duchu pravdy, poznávat stále víc, / že je Kristus jeden, nerozdělen, / že je hlavou církve a my tělem.
3. Církev tvá ať se stane domovem lidem všem, / místem, kde jsme si blízcí v Ježíši, bratru svém, / kde se svátek lásky stále světí, / kde se sdílí všechny Boží děti.