V životě lepší rozhodnutí, než jít za dobrým Ježíšem, nemůžeme udělat.
Žádný strach: On nikdy nikoho neodmítl!