Můžeme prožívat různé strachy, ale krok za krokem s Ježíšem vše zvládneme.
"Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“
- Jan 16,33
JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI!