Král vybídnul poustevníka:
"Požádej mě o cokoliv a já ti to dám! "
Poustevník odpověděl:
"Dej mi nesmrtelný život, věčné mládí, nevyčerpatelné bohatství, radost, kterou žádný smutek nikdy nezastíní. "
Král na to:
"Nemám nad těmito věcmi žádnou moc.“
„Tak mě nech na pokoji,“ řekl poustevník. "Budu se ptát Toho, který je schopen mi dát všechno!“
Ze sbírky Podobenství Otců pouště.