Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.
Sdílím též osudy své země a jsem za ně spoluzodpovědný.
Chci plnit své povinnosti k ní, aby i ona mohla plnit poslání, které jsi jí určil.
Kéž všichni podle svých sil pracujeme a vážíme si svobody.
Upevňuj mezi námi svornost a vzájemnou úctu.
Ať je naše vlast pokojná a krásná.
Ať v soužití národů nechybí její podíl ani její hlas.
Přijmi náš dík za dar svobody a míru, ze kterých se smíme v naší zemi těšit.
Odměň svou slávou všechny, kdo pro to obětovali své životy.
Svatý Václave, oroduj za nás! Amen.