Blíží se svátek sv. Mikuláše.... Odedávna je patron námořníků. V Amsterdamu v Holandsku velmi vykvetl jeho kult. Na jeho svátek býval ve městě veliký trh a dětem se odtud přinášel dárek od sv. Mikuláše. Zde je zřejmá tradice nošení dárků...
Je známo, že to byli původně Holanďané, kdo založili New York a rozšířili mikulášské zvyky i v Americe. Ale jejich potomci už zapomněli na jejich původ, a protože se to všecko dálo v blízkosti Vánoc, z dobrého světce Mikuláše se stal nepochopitelný a pro ně do červené a bílé barvy slavnostně oděný Santa Klaus. Americké zvyky se snadno rozletí světem...
A komunistům na Východě vadil svátek Vánoc, a tak jakýsi děda Mráz, který v přírodě všecko živé hubí, najednou začal rozdávat dárky.
Zdá se, že milá postavička betlémského Ježíška tu ztratila místo. On mohl rozdávat dárky pod stromeček, protože je sám dostával od dobrých pastýřů, kterým andělé zvěstovali mír všem lidem dobré vůle. Ale protože aspoň někteří za darem logicky hledají skutečného Dárce, znovu a znovu se osvětluje hlubší smysl něčeho takového.