"Krásná - ukrytá" i "bohatá - chudá". Agnes – etymologicky ovečka.

„Tiší a srdcem prostí

zrcadlem minulosti

nám hledí v tvář.

Tak mnoha staletími,

dny dobrými i zlými,

prosvítá Anežky zář.“

(Marie Holková, Novéna k svaté Anežce)

DĚKUJEME! (NEJEN ZA DAR SVOBODY)