Když uvažujeme o podobenství o dvou synech v evangeliu 26. neděle v mezidobí, musíme si položit otázku, kterému synovi se podobáme více. Jsme spíše jako syn, který nakonec činí pokání a poslouchá, nebo máme sklon věrně sloužit naší víře, aniž bychom ji následovali?
1. V naší víře mluví skutky hlasitěji než slova.
2. Upřímné pokání a ochota poslouchat Boha jsou nezbytné pro duchovní růst.
3. Pravá víra se odráží v naší poslušnosti Boží vůli, i když se zdá být náročná.
4. Bůh touží po osobním vztahu s každým ze svých dětí, který přesahuje pouhou náboženskou praxi.