Václavovo přebývání v Boží blízkosti se vyplatilo. Dalo mu to mnoho síly do velkých zápasů.
- Jako hlava státu čelil většímu pokušení podobně jako ti, kdo přijali veřejné funkce. Kdo z nich si zachoval pevnou páteř?
- Musel unést rozhodnutí, kdy volil mezi menším a větším zlem ohledně odvádění daní silnému sousedovi. Nastoupivší Boleslav je po válce s prolitím krve občanů stejně musel odvádět rovněž.
- Byl svým způsobem osamocený v okolním pohanství. Snad jako i vy ve škole, zaměstnání, obcích.
Také my potřebujeme společenství s Bohem a mezi sebou. Pak vše uneseme a zvládneme.
Svatý Václave, oroduj za nás!