V sobotu jsme instalovali fotovoltaiku na střeše dvorní pergoly, která slouží pro farní akce za špatného počasí, a po komentované prohlídce o farním kostelu mnozí zhlédli zvonici věže.
O nedělních bohoslužbách nás povzbudil Ježíš svým slovem a potěšila jako vždy přítomnost mnoha dětí. Díky všem, kdo vedou své děti k Cíli všech cílů, k Cíli všech cest!
A ještě pro dobrou náladu několik vtipů:
David Roubíček přestoupil na katolickou víru a výhodně se oženil. Po létech přišel žádat o ruku jejich dcery mladý Eisner. Roubíček ho však odmítl slovy: „To nepřichází v úvahu ze dvou důvodů. Jednak jste Žid a my jsme křesťané a jednak nemáte peníze a to je u nás Židů to hlavní.“
Děti se modlí: "Milý Ježíšku, pro nás děti je to na mši strašná nuda. Nemohl bys nám ji udělat jako komiks?"
I diskutovali katolický kněz, evangelický farář a židovský rabín o teologické otázce, kdy začíná život. Kněz: Život začíná početím. Farář: Život začíná narozením. Rabín: Život začíná, když poslední dítě dokončilo školu a je konečně z baráku pryč.
Rabínská moudrost: „Rabi, je lepší mít rychlého nebo pomalého koně?“ „To záleží na tom, jestli jedeš dobrým nebo špatným směrem.“
Mladý člověk se obrátil ke svému duchovnímu otci s otázkou: „Otče, musím se opravdu zcela odříct světa?“ „Uklidni se,“ odpověděl mu kněz, „pokud tvůj život bude opravdu křesťanský, svět se sám zřekne tebe.“
Jan XXIII.: "Ve dvaceti můžeš nabídnout celý život. V osmdesáti leda tak smrt. Nabídka se přijímá."