Dnešní svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se 14. září vystavovaly k veřejné úctě věřících zbytky dřeva z Kristova kříže. Později se k tomu přidala i vzpomínka na znovuzískání svatého kříže po jeho válečném odcizení.

„Tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.“

– Gal 2,20

Fotografie: Ukřižovaný, národní kulturní památka, farní kostel Moutnice