Během týdne proběhlo zahájení nového školního roku ve farnosti se mší sv. a táborákem, novostavba kaple byla doplněna o svatostánek, lavice a vstupní dveře. Dnes od rána farníci pěšky a odpoledne krojovaní putují na žarošickou Zlatou sobotu a zítra se na každého z vás těšíme na poutní bohoslužbě u novostavby kaple.
Pozvánka a info zde: https://www.facebook.com/100007525.../videos/969767204134070
Nebeská Maminka si naši pozornost zaslouží a vnímá ji.
Těšíme se tedy na viděnou. A chvalme jí:
"Chválu vzdejme, ó křesťané, / nejsvětější Matce Páně, / pějme vroucně nebes Kněžně, / vzývejme ji všichni něžně. / Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná." ♬ ♫ ♪