Vedla kajícný život za obrácení svých krajanů a na usmíření za krvavé činy španělských dobyvatelů. To je ale láska, to je ale oběť! Napsala spis Schody do nebe o síle utrpení spojeného a neseného s Ježíšem a jeho nezbytnosti ke spáse.
Ve zkratce i takto: Hlava církve je ověnčena trním a ty bys chtěl pocty?
Foto - Ukřižovaný Kristus z moutnického kostela, národní památka a objev památkového ústavu