Kroj ukazuje, že život je něco neobyčejného a že je k Boží slávě.
27.8. - moutnický kostel v 10:30 h mše svatá s poděkováním za úrodu, v 14 h Te Deum a svátostné požehnání
3.9. - moutnická farní zahrada v 14:30 h rozařínská mše svatá, po ní zábava s občerstvením
10.9. - před nesvačilskou novostavbou kaple v 10:30 h, po ní prohlídka objektu
DOBRÉ ZÁSADY:
* z večerní zábavy je správné zavčas odejít, aby na druhý den bylo možné důstojně se účastnit posvátné liturgie
* návštěvy se zvou zejména na poutní mše svaté, ne až na oběd
;-)
SRDEČNĚ ZVEME A TĚŠÍME SE!