A ještě ověřené zkušenosti:
1/ Kdo se modlí, něco vymodlí.
2/ Kdo se nemodlí v pravidelnou dobu, v nepravidelnou se obvykle nemodlí.