Naše vlast je posetá kříži, Božími mukami, sochami svatých, poutními místy a podobně. Je přirozeně křesťanská. Nebojte, po období sekularizace přijde renesance. Dílo předků se neztratí.
"Naději dals mi
já z ní čerpám a žiji
Osloven chtěním
skláním svou ubohou šíji"