Nadto bychom mu rádi poděkovali za to, že žil životem farnosti, radoval se ze všeho pěkného v ní a jako někdejší starosta i po svém funkčním období byl vždy nápomocen každému knězi, který zde jako správce farnosti působil. 
Je správné rovněž vyzdvihnout jeho zásluhy o rozsáhlé opravy střechy kostela, klenby a statiky jeho kněžiště i ostatních jeho částí, a to od organizace prací, komunikace s firmami až po nelehké shánění finanční pomoci.
Ať mu dobrý Ježíš, jehož roli v každoročních zpívaných pašijích zesnulý ztvárňoval, vše odplatí a zahrne veškerou radostí nebe!
S úctou a vděčností farníci a pan farář