6.1.2021 Slavnost Zjevení Páně 2021 Moutnice
1.2.2021 Články nejen farní
2.2.2021 Svátek uvedení Páně do chrámu - Hromnice
3.2.2021 Svatoblažejské požehnání
17.2.2021 Popeleční středa
24.2.2021 Další práce na soše Krista
24.2.2021 Přípravné práce na kapli
9.3.2021 Větráky na farní střeše
29.3.2021 Články z naší farnosti
30.3.2021 Práce na kapli
30.3.2021 Socha Krista
30.3.2021 Křížové cesty
31.3.2021 Květná Neděle
1.4.2021 Zelený Čtvrtek
2.4.2021 Velký Pátek
3.4.2021 Hrkání
3.4.2021 Velikonoční vigilie
4.4.2021 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9.5.2021 Další články z farnosti
9.5.2021 Farní přístřešek
9.5.2021 Natáčení videa na Noc kostelů
3.6.2021 Další články z naší farnosti
22.5.2021 Svatodušní vigilie
28.5.2021 Noc kostelů v Nesvačilce
31.5.2021 Poslední májová pobožnost
3.6.2021 Socha Krista
3.6.2021 Děti ze základní školy na kapli
6.6.2021 Slavnost Těla a Krve Páně
20.6.2021 První svaté přijímání
30.6.2021 Články z naší farnosti za červen
22.7.2021 Výzdoba kostela, první svatá zpověď a nácvik
24.6.2021 Svatojánský oheň
3.7.2021 Výmalba fary
31.7.2021 Tábor 2021 - sobota
1.8.2021 Tábor 2021 - neděle
31.7.2021 Červencové články z farnosti
1.8.2021 Podlaha, izolace, fotovoltaika a lešení na kapli
1.8.2021 Křtiny Marušky Hrdličkové
2.8.2021 Tábor 2021 - pondělí
19.8.2021 Práce na kapli - srpen
22.8.2021 Koncert Petr Bende
29.8.2021 Hodová mše svatá
2.9.2021 Žehnání aktovek
5.9.2021 Rozařínské hody
12.9.2021 Hodová mše v Nesvačilce
3.10.2021 Články o kapli
24.9.2021 Výroba krmítek
1.11.2021 Nové mediální výstupy
31.10.2021 Pobožnost za zemřelé
28.11.2021 Žehnání adventních věnců
1.12.2021 1. Roráty
2.12.2021 Události
5.12.2021 Návštěva sv. Mikuláše
24.12.2021 Štědrovečerní dětská mše