2.1.2016 Tříkrálový koncert
6.1.2016 Slavnost zjevení Páně
10.1.2016 Svátek křtu Páně + žehnání tříkrálovým koledníkům
29.1.2016 Pololetní výlet z náboženství
10.2.2016 Popeleční středa - večerní mše svatá
13.3.2016 Představení prvokomunikantů
20.3.2016 Květná neděle
18.3.2016 Květný pátek - pouť do Nesvačilky
24.3.2016 Zelený čtvrtek
25.3.2016 Nácvik ministrantů na Velkopáteční obřady
25.3.2016 Velký pátek, Bílá sobota a Slavnost zmrtvýchvstání Páně
28.3.2016 Velikonoční pondělí
8.5.2016 Májová pobožnost
14.5.2016 Svatodušní vigilie
22.5.2016 Žehnání vinic a polí
29.5.2016 Slavnost Těla a Krve Páně
18.6.2016 První svatá zpověď a nácvik
19.6.2016 První svaté přijímání
22.6.2016 Výlet z náboženství
30.6.2016 Poděkování za uplynulý školní rok a Svatojánský oheň
3.7.2016 Pouť do Křepic
20.7.2016 Předprogram SDM v Tarnowské diecézi
3.8.2016 Tvorba informačního panelu k sousoší CM
13.8.2016 Mše sv. s chorálními zpěvy
20.7.2016 Světové dny mládeže v Krakově
6.8.2016 Tábor Osová Bítýška (1)
6.8.2016 Tábor Osová Bítýška (2)
4.9.2016 Rozárovské hode 
11.9.2016 Hodová mše v Nesvačilce
3.9.2016 Brigáda
24.8.2016 Přivítání poutníků na Velehrad
2.9.2016 První dětská mše sv. a žehnání aktovek
10.9.2016 Žarošická zlatá sobota
14.9.2016 Nové osvětlení na faře
24.9.2016 Čištění okapů na farním kostele
23.10.2016 Odpoledne na Nesvačilské kapli
28.8.2016 Svatojilská hodová mše (fotil D. Weinhauer)
7.11.2016 Oprava dveří ve farním centru
7.11.2016 Brigáda - kostel
7.11.2016 Nesvačilská kaple - zastavení křížové cesty
7.11.2016 Nesvačilská kaple - cesta
23.10.2016 Sázení stromů u Nesvačilské kaple, koncert, modlitba TÉZE
6.11.2016 Pobožnost za zemřelé 2016
12.11.2016 Farní pouť k bráně Božího milosrdenství Svatá Hora u Příbram
20.11.2016 Uvítání ostatků
27.11.2016 Žehnání adventních věnců na půl jedenácté
4.12.2016 Mikulášská nadílka 2016
24.12.2016 Vánoce 2016 + Žehnání vína