3.1.2015 Tříkrálová sbírka a žehnání koledníkům
4.1.2015 Tříkrálový koncert
30.1.2015 Pololetní výlet z náboženství 2015
23.2.2015 Farní jaráky
8.3.2015 Představení prvokomunikantů
19.3.2015 Další práce na kapli
25.3.2015 Evangelizace
27.3.2015 Křížová cesta do Nesvačilky
29.3.2015 Květná neděle
4.4.2015 Velikonoční vigílie 2015
2.4.2015 Zelený čtvrtek a večerní hrkání
3.4.2015 Velký pátek a hrkání ráno a v poledne
4.4.2015 Velikonoční vigilie
5.4.2015 Boží hod velikonoční
23.4.2015 Práce na kapli
7.5.2015 Komparz - seriál Labyrint
22.5.2015 Poutní mše sv. na kapličce v Těšanech
23.5.2015 Svatodušní vigilie
7.6.2015 Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
20.6.2015 První Svatá zpověď
16.6.2015 Výlet dětí z náboženství
21.6.2015 První Svaté přijímání
5.7.2015 Pohřeb Mons. Václava Fišera Hustopeče
5.7.2015 Práce na kostele oprava střechy a čištění okapů
6.7.2015 Bohoslužba na staveništi kaple
15.7.2015 Slovenské setkání
25.7.2015 Tábor Osová Bitýška - sobota 25.7.2015
26.7.2015 Tábor Osová Bitýška - neděle
27.7.2015 Tábor Osová Bitýška - pondělí 27.7.2015
28.7.2015 Tábor Osová Bitýška - úterý 28.7.2015
29.7.2015 Tábor Osová Bitýška - středa 29.7.2015
30.7.2015 Tábor Osová Bitýška - čtvrtek 30.7.2015
10.8.2015 Rekonstrukce varhan
8.8.2015 Rekonstrukce toalet ve Farním centru
19.8.2015 Přijetí poutníků z Levého Hradce na Velehrad
24.8.2015 Rekonstrukce varhan, drobné opravy kostela
2.8.2015 Moutnické hody
1.9.2015 Zahájení školního roku 2015/2016
6.9.2015 Rozařínské hody
13.9.2015 Nesvačilská Pouť
27.9.2015 Mše sv. za ministranty
28.9.2015 Svatováclavské zpívání
29.9.2015 Pouť do Izraele - Petr Josef Janoušek
18.10.2015 Pouť do Žarošic
   
28.10.2015 Farní podzimky
1.11.2015 Pobožnost na hřbitově
15.11.2015 Farní odpoledne
17.11.2015 Hrabání listí na faře
29.11.2015 1. neděle adventní (půl jedenáctá)
6.12.2015 Návštěva sv. Mikuláše
24.12.2015 Dětská vánoční mše svatá
27.12.2015 Žehnání vína
23.12.2015 Roznášení betlémského světla