1.1.2010 Nový rok - žehnání koledníkům
3.1.2010 Vánoční koncert Klobouckého smíšeného sboru
6.1.2010 Slavnost Zjevení Páně - Tři králové
9.1.2010 Ledovka u kostela
23.1.2010 Farní sněhohrátky
29.1.2010 Pololetní výlet do Olomouce a na Svatý Kopeček
17.1.2010 Turnaj ve stolním fotbale
31.1.2010 Modlitební triduum modliteb matek 29.1. - 31.1.2010
2.2.2010 Hromnice - mše sv. za maminky
6.2.2010 Sněhohrátky II. - aneb než nám to roztaje:-)
19.2.2010 Pátek na faře, křižová cesta a mše sv.
21.2.2010 Představení prvokomunikantů
21.2.2010 Křižová cesta - muži
22.2.2010 Kostel v zimě
27.2.2010 Postní duchovní obnova
14.3.2010 Křížová cesta s otcem Janem Peňázem a beseda v orlovně
19.3.2010 Dětská křižová cesta a mše sv.
21.3.2010 Křižová cesta - dívky
25.3.2010 Malování klubovny na faře
27.3.2010 Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
26.3.2010 Pouť do Nesvačílky na květný pátek
28.3.2010 Květná neděle
28.3.2010 Pašijová hra ECCE HOMO
30.3.2010 Zkouška Piškotků
1.4.2010 Zelený čtvrtek
2.4.2010 Velký pátek
1.4. - 3.4.2010 Hrkání
2.4. - 3.4. 2010 Nácviky ministrantů
3.4.2010 Velikonoční vigílie
4.4.2010 Boží hod velikonoční
4.4.2010 Velikonoční Te Deum
23.4. - 25.4.2010 Soustředění Piškotků a ministrantů v Moutnicích
25.4.2010 Otec René má narozeniny
27.4.2010 Krádež u kostela
2.5.2010 '
8.5.2010 Primice P. Jiřího Brabce v Žatčanech
27.3.2010 Ecce homo - generálka
28.3.2010 Pašijová hra ECCE HOMO II.
9.5.2010 Májová pobožnost
11.4.2010 Slavkovice - neděle Božího milosrdenství
11.4.2010 Křtiny - zvonkohra
9.5.2010 Den matek
8.5.2010 Slavnost k výročí konce II. světové války
22.5.2010 Svatodušní vigílie
29.5. - 30.5.2010 Modlitební noc mládeže na faře
5.6.2010 Cantate 2010 Luhačovice
6.6.2010 Boží Tělo
6.6.2010 Boží Tělo (fotky - Ing. Jiří Novotný)
12.6.2010 1. svatá zpověď a pálení hříchů
12.6.2010 Oprava fary
13.6.2010 1. svaté přijímání
13.6.2010 Děkovná adorace a táborák
12.6.2010 Příprava 1.svatého přijímání
13.6.2010 1. svaté přijímání - fotky Standy Hemaly
21.6.2010 Výlet z náboženství - Rosa Coeli, Znojmo
25.6. - 26.6.2010 Poslední dětská mše svatá, mejdan a spaní na faře
26.6.2010 Svatojánský oheň
1.7.-6.7.2010 Expedice Anglie 2010
9.7. - 14.7. 2010 Vltava 2010
24.7.2010 Tábor 2010 - sobota
25.4.2010 Tábor 2010 - neděle
26.4.2010 Tábor 2010 - pondeli
27.7.2010 Tábor 2010 - úterý
28.7.2010 Tábor 2010 - středa
29.7.2010 Tábor 2010 - čtvrtek
30.7.2010 Tábor 2010- pátek
19.8.2010 Práce na farních vratech
29.8.2010 Hody 2010
1.9.2010 1. dětská mše sv. a táborák
3.9.2010 - 4.9.2010 Soustředění biřmovanců
5.9.2010 Rozařínské hody
11.9.2010 Pouť do Žarošic
12.9.2010 Nesvačilské hody
18.9.2010 Svátost biřmování
26.9.2010 Mše svatá za ministranty
3.10.2010 Piškotci
17.9.2010 Svátost biřmování - J. Novotný
28.9.2010 Zájezd do Prahy
10.10.2010 Ministrantský florbalový turnaj v Telnici
17.10.2010 Liturgické tance
24.10.2010 Císařské hody
27.10. - 30.10.2010 Podzimní soustředění
7.11.2010 IV. Farní den
7.11.2010 IV. Farní den - fotky od p. Novotného
6.11.2010 Generálka na IV. Farní den
20.11.2010 '
27.11.2010 Setkání mládeže modřického děkanátu v Syrovicích
28.11.2010 Žehnání adventních věnců
27.11.2010 Děkanátní setkání mládeže v Syrovicích II
3.12. - 4.12.2010 Adventní duchovní obnova
5.12.2010 Návštěva svatého Mikuláše
11.12. - 12.12.2010 Výstava Betlémů
23.12.2010 Roznášení betlémského světla
24.12.2010 PF 2011
24.12.2010 Vánoční dětská mše svatá
24.12.2010 Troubení z věže a půlnoční mše svatá
25.12.2010 Vánoční Te Deum
26.12.2010 Živý betlém
2712.2010 Svěcení vína
28.12.2010

Vánoční koncert