Prosíme o modlitbu za záchranu života a uzdravení jednoho děvčátka z farnosti a velmi děkujeme!

Gal 6, 2: Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.

/socha Ukřižovaného, kostel sv. Jiljí v Moutnicích/