My bychom Pánu Bohu rádi vyhradili kostel. Máme pro něj takové pěkné místo – kostelíček. Vyrážíme tam jednou týdně, tak na hodinku, elegantně, zbožně, možná vytáhneme i zvláštní oblečení… A nejlepší by bylo, aby tam Pán Bůh zůstal, není-liž pravda? Budeme ho tam samozřejmě navštěvovat, v tom kostelíčku, aspoň jednou týdně; budeme ho uctívat, a on ať si tam je. Jenže on tohle nechce. On totiž nehledá svou slávu, ale hledá naši spásu. Chce, abychom ho vpustili tam, kde hřešíme, protože nás chce spasit.
- kard. Grzegorz Ryś, Lodž