Pravá bázeň před Bohem se zrcadlí v úkonech zbožnosti. V kterékoli době...