Připravujeme pro vás turistické známky, pamatujeme i na značky u silnic.

Další fází prací bude dokončení interiéru, koupě, montáž a naladění varhan, čtrnáct kamenných zastavení křížové cesty kolem půdorysu kaple. Děkujeme za vaši pomoc, které si moc vážíme!

Číslo účtu: 2300338440/2010

☞ Záznam celého svěcení Tv Noe: https://www.youtube.com/watch?v=TBCTzf5REj8

☞ Zde máte reportáž České televize: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/324281381990509/cast/1043992/