zveme vás na mši k ukončení školního roku a Svatojánský oheň.

Mše svatá na poděkování za školní rok bude slavena 21.6.2024 v 17:30 ve farním kostele sv. Jiljí.

Po mši od 18:15 bude na farní zahradě zažehnut a požehnán Svatojánský oheň.

Občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé, Orel jednota Moutnice.