Zj 3,20: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

„Dávno vím, že v srdci Tvém pro mě místo máš a kdybys všude byl jen odmítán, ty u mě taky místo máš, já rád Tě mám.“