Moji drazí farníci,

speciálně jsem na vás myslel u svaté paní Zdislavy, patronky rodin. Od jejího hrobu se odchází s milostmi.

Myslím dlouhodobě, jak víte, na to, abyste přiváděli vaše děti k dobrému Pánu Ježíši, a snažím se vám v tom důvěřovat. Jako ostatní mé kolegy mě mrzí:
- když je toto nejpodstatnější ve výchově nových generací opomíjeno,

- když všechny možné aktivity dětí jsou rodiči preferovány na úkor nedělního setkání s Kristem ve farní rodině při mši svaté,

- když někteří žijí společně v domácnosti bez uzavřeného manželství před Boží Tváří, což jim brání k přijímání svátostí, které tak rád rozdávám,

- když v konzumní společnosti schází otevřenost k přijetí nových dětí a populační křivka jde dolů.

NA PŘÍMLUVU SV. ZDISLAVY HODNĚ SIL K ŽIVOTU PODLE EVANGELIA A KOPEC RADOSTI Z VÍRY!