Velké díky všem, kdo jste se modlili za spolubratra v kritickém stavu! Vše dobře dopadlo a pokojně se dozdravuje.
Kdo se modlí, něco vymodlí. Což potom, když se vytvoří taková modlitební síť... ;-)