Já jsem tvůj Bůh.
Já jsem Svatá Eucharistie.
Já jsem tvá Láska.