Ani netušíte, jak moc kněží potřebují vaše modlitby a vaši vzájemnost.