Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, na přímluvu Tvé matky Panny Marie, která tě s láskou nosila pod srdcem, a svatého Josefa, muže pevné víry, který byl vám oběma statečným ochráncem, vyslyš naše prosby za ochranu života nenarozených dětí, kterým hrozí zabití v lůně svých matek. Amen.