Hasiči byli dříve nazýváni „učedníky sv. Floriána“. Díky za jejich službu a ať je Pán chrání!
Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, svatý Florián tě oslavil svým životem a smrtí. Přijmi od nás projev díků a chvály a v každém trápení stůj při nás. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.