Život se

zhušťuje

a bere

větší spád

jak jinak

zní mi dnes

miluji

mám tě rád

Slova

jsou stejná

jen jejich

obsah mužní

o bolest

toho

co životu

jsme dlužni