Srdečně zveme do moutnického kostela na sobotní svatodušní vigilii 27.5. v 18 h i na slavnost Letnic v neděli 28.5. v 10:30 hodin!
A na povzbuzení citát od radostného pečovatele opuštěných dětí a mládeže v Římě - sv. Filipa Neriho:
"Všichni, kdo hledají vizionářství a vytržení mysli, nemají ponětí o tom, o co usilují. Usilujme o čistotu srdce, neboť Duch Svatý přebývá v čistém a jednoduchém srdci..."