Přišel jsi dolů jako člověk, abys mě uzdravil.
Povstal jsi z hrobu a k nebesům, abys mě pozvedl.
Když povstanu vlastními silami, padnu. Když mě pozvedneš Ty, vystupuji vzhůru...
Pro vás, kteří povstáváte: "Pane, jsi má naděje. Ty, který stoupáš do nebe, buď mým útočištěm!"
Vyobrazení: Kristovo Nanebevstoupení, Salvador Dali, 1958