"Na přímluvu sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, ať tě Bůh chrání od choroby hrdla i všelikého jiného zla. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen."