Tak nám Bůh projevil svou lásku - 1 Jan 4,10: "V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život."