Jan si velice dobře zapamatoval první slova, která jemu a Ond­řejovi řekl Pán Ježíš: „Pojďte za mnou a uvidíte!“ Skutečně šel a viděl. Dobře viděl, že jejich Mistr a Pán vede prostý, střídmý, obětavý život. Viděl, že Ježíš nemá střechu nad hlavou. Viděl Pána Ježíše, jak pracuje a jak se modlí. Viděl, jak Ježíš rozdává lásku a sklízí nená­vist, která ho požene až na kříž.
Při Poslední večeři spočinul na Kristově hrudi – na Srdci svého Mistra a Pána. Pronikl nejhlouběji do tajemství Kristovy lásky. Jeho postřehy a zkušenosti jsou opravdovou teologií srdce.
„Bože, tys dal svatému apoštolu Janovi
nahlédnout do tajemství svého věčného Slova;
ukaž i nám bohatství své lásky,
osvěť naši mysl a otevři naše srdce,
abychom správně poznávali a ochotně přijímali,
co nám o tobě zvěstoval. Amen.“