4.1.2020 Novoroční koncert v Nesvačilce
5.1.2020 Mše svatá a žehnání koledníkům na Tříkrálovou sbírku
6.1.2020 Slavnost zjevení Páně
12.1.2020 Vystoupení ZŠ Moutnice v kostele
2.2.2020 Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
9.2.2020 Uvedení prvokomunikantů
14.2.2020 Příprava na biřmování - nácvik
15.2.2020 Svátost biřmování
15.2.2020 Setkání na faře po biřmování
22.2.2020 Koncert kapely Good Work
26.2.2020 Popeleční středa
1.3.2020 Křížová cesta - muži
8.3.2020 Dětská křížová cesta
3.4.2020 Nové chodníky na faře
3.4.2020 Restaurování sochy Ježíše Krista
3.4.2020 Úprava chodeb na faře
28.4.2020 Nesvačilská kaple - duben 2020
23.5.2020 Natáčení skupiny O5 a Radeček
30.5.2020 Svatodušní vigilie
14.6.2020 Slavnost Těla a Krve Páně
24.6.2020 Svatojánský oheň
7.7.2020 Další práce na kapli
1.8.2020 Tábor 2020 - Sobota
2.8.2020 Tábor 2020 - Neděle
3.8.2020 Tábor 2020 - Pondělí
21.8.2020 Brigáda na kapli PMB v Nesvačilce
21.8.2020 Krásy farní zahrady
21.8.2020 Socha Krista
4.8.2020 Tábor 2020 - Úterý
5.8.2020 Tábor 2020 - Středa
6.8.2020 Tábor 2020 - Čtvrtek
7.8.2020 Tábor 2020 - Pátek
30.8.2020 Moutnická hodová mše svatá
6.9.2020 Rozařínské hody
15.8.2020 Kněžské exercicie
15.8.2020 Nové kaple
1.9.2020 Křtiny ve farnosti
30.8.2020 Požehnání stárkům
13.9.2020 Hody v Nesvačilce
2.9.2020 Žehnání aktovek
20.9.2020 První svatá zpověď a nácvik
20.9.2020 První svaté přijímání
27.10.2020 Výstavba kaple
19.11.2020 Další práce ve farnosti
19.11.2020 Kampaň Hit Hit
29.11.2020 1. neděle adventní
29.11.2020 Balení Hithit odměn
29.11.2020 Další práce ve farnosti 2
29.11.2020 Pastorace za pandemie
29.11.2020 Podávání svatého přijímání za pandemie
4.12.2020 Roráty a návštěva sv. Mikuláše
13.12.2020 Mše svatá o třetí neděli adventní
16.12.2020 Roráty a návštěva sv. Lucie
23.12.2020 Roráty a andělská pošta
24.12.2020 Štědrovečerní dětská mše svatá