6.1.2018 Tříkrálová sbírka
2.2.2018 Svátek uvedení Páně do chrámu
14.2.2018 Popeleční středa
18.2.2018 1. Křížová cesta
4.3.2018 Představení prvokomunikantů 2018
25.3.2018 Květná Neděle
29.3.2018 Hrkání 2018
23.3.2018 Květný pátek v Nesvačilce 2018
5.4.2018 Malířské práce
5.4.2018 Revitalizace farní zahrady
31.3.2018 Bílá sobota
1.4.2018 Slavnost zmrtvýchvstání Páně
30.3.2018 Velký pátek
29.3.2018 Zelený Čtvrtek
22.4.2018 Kaple v Jalovisku
20.4.2018 Páteční setkání dětí na faře
23.4.2018 Příprava na jarní stavbu kaple
11.5.2018 Dětská mše svatá 11.5.
19.5.2018 Svatodušní vigilie
3.6.2018 Boží tělo
27.5.2018 Poutní mše sv. na kapličku v Těšanech
17.6.2018 Benefiční koncert
1.7.2018 Cyrilometodějská pouť Křepice
24.6.2018 Poděkování za uplynulý školní rok a Svatojánský oheň 2018
16.6.2018 První svatá zpověď
17.7.2018 První svaté přijímání
5.7.2018 Mše sv. Cyrila a Metoděje
7.7.2018 Předmontážní fáze novostavby kaple
28.7.2018 Tábor 2018
4.8.2018 Převoz lešení na kapli
26.8.2018 Oprava fasády a dveří
28.8.2018 Lešení na Nesvačilské kapli
29.7.2018 Hodová mše svatá - Hody Moutnice 2018
29.8.2018 Brigáda na faře 29.8.
7.9.2018 Dětská mše svatá, žehnání aktovek a táborák na farní zahradě
2.9.2018 Rozařínské hody
9.9.2018 Hodová mše sv. u kaple v Nesvačilce
14.10.2018 Dny obce Moutnice 720 let - Památník Václava Kosmáka
14.10.2018 Dny obce Moutnice 720 let - Koncert chrámového sboru
14.10.2018 Dny obce Moutnice 720 let - Kostel sv. Jiljí
14.10.2018 Dny obce Moutnice 720 let - Komentovaná prohlídka kostela a 
20.10.2018 Nesvačilská kaple - 20.10.2018
28.10.2018 Slavnost posvěcení kostela
30.10.2018 Škody způsobené větrem
4.11.2018 Pobožnost za zemřelé
5.12.2018 Izolace stropu na půdě kostela sv. Jiljí
24.11.2018 Tesařské práce na Nesvačilské kapli
12.11.2018 Malířské práce v kostele sv. Jiljí
2.12.2018 Návštěva sv. Mikuláše
2.12.2018 Žehnání adventních věnců
9.12.2018 Pečení perníčků na faře
12.12.2018 Roráty
15.12.2018 Papežská misijní díla a výstava betlémů
22.12.2018 Vánoční výzdoba kostela
23.12.2018 Žehnání betlémského světla a zkouška schóly
24.12.2018 Štědrovečerní dětská mše svatá
27.12.2018 Žehnání vína
25.12.2018 Boží hod vánoční
27.12.2018 Svěcení vína